ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
08 листопада 2023 року №53-11 /VIII

Про внесення змін до рішення Паланської сільської ради від 30.11.2022 №35-13/VIIІ «Про затвердження переліку майна комунальної власності Паланської сільської ради»

Відповідно до частини п’ятої статті 16, частини першої статті 26, частин першої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Паланської сільської ради від 17.03.2022 №43-1 «Про проведення інвентаризації об’єктів нерухомого майна комунальної власності на території Паланської сільської ради», беручи до уваги протокол № 4 від 03.11.2023 комісії з проведення інвентаризації комунального майна, що належить до комунальної власності Паланської сільської ради, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва, з метою реалізації повноважень щодо управління майном комунальної власності Паланської сільської ради, сільська рада вирішила:

  1. Внести зміни до рішення Паланської сільської ради від 30.11.2022 №35-13/VIIІ «Про затвердження переліку майна комунальної власності Паланської сільської ради», виклавши Додаток до нього в новій редакції (додається).

2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Драчевського М.А. та на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва (Байдужа Ю.О.).

Сільський голова Руслан ЯРЕМЧУК


Лист погодження

проєкту рішення Паланської сільської ради

Про внесення змін до рішення Паланської сільської ради від 30.11.2022 №35-13/VIIІ «Про затвердження переліку майна комунальної власності Паланської сільської ради»

чергова сесія

Борсенко В.В., начальник відділу житлово-комунального господарства, капітального будівництва та комунальної власності

00.11.2023

ПОГОДЖЕНО

Заступник сільського голови ___________ _______________ Драчевський М.А.
Начальник відділу загальної та інформаційної роботи ___________ _______________ Осадченко Л. В.
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності ___________ _______________ Фесенець Т.П.
Головний спеціаліст юридичного відділу ___________ _______________ Дудник О.М.
Голова комісії з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва __________ ___________ Байдужа Ю.О.

Секретар сільської ради Ольга БУЦЬ