ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
08 листопада 2023 року №53-8 /VIII

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва на вогнезахист дерев’яних конструкцій даху адміністративної будівлі Паланської сільської ради по вул. Грушевського, 11 в с. Паланка Уманського району Черкаської області

Керуючись ст. ст. 25, 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва, розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва на вогнезахист дерев’яних конструкцій, сільська рада вирішила:

  1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва на вогнезахист дерев’яних конструкцій даху адміністративної будівлі Паланської сільської ради по вул. Грушевського, 11 в с. Паланка Уманського району Черкаської області в сумі 34 643,00 грн. (тридцять чотири тисячі шістсот сорок три гривні 00 коп.), без ПДВ (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва (Байдужа Ю.О.).

Сільський голова Руслан ЯРЕМЧУК


Лист погодження

проєкту рішення Паланської сільської ради

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва на вогнезахист дерев’яних конструкцій даху адміністративної будівлі Паланської сільської ради по вул. Грушевського, 11 в с. Паланка Уманського району Черкаської області

чергова сесія

Борсенко В.В., начальник відділу житлово-комунального господарства, капітального будівництва та комунальної власності

00.10.2023

ПОГОДЖЕНО

Заступник сільського голови ___________ _______________ Драчевський М.А.
Начальник відділу загальної та інформаційної роботи ___________ _______________ Осадченко Л. В.
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності ___________ _______________ Фесенець Т.П.
Начальний юридичного відділу ___________ _______________ Щербак Н.Л.
Голова комісії з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва __________ ___________ Байдужа Ю.О.

Секретар сільської ради Ольга БУЦЬ