ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

08 листопада 2023 року №53-7/VIII

Про початок процедури списання з балансового обліку виконавчого комітету Паланської сільської ради багатоквартирного житлового будинку

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», відповідно до пункту другого статті 382 Цивільного кодексу України, на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» від 20.04.2016 № 301, з метою забезпечення повноцінної реалізації прав співвласників на самостійне управління житловим будинком, згідно повідомлення співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Умань, вул. Дерев’янка, 26/1 від 17.10.2023 та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва сільська рада вирішила:

  1. Розпочати процедуру списання з балансового обліку виконавчого комітету Паланської сільської ради багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Умань, вул. Дерев’янка, 26/1.

2. Начальнику відділу житлово-комунального господарства, капітального будівництва та комунальної власності Борсенку В.В. довести до відома співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Умань, вул. Дерев’янка, 26/1 інформацію про початок процедури списання, шляхом розміщення відповідного оголошення на інформаційних стендах у під’їздах будинку та біля них.

3. Створити комісію по списанню багатоквартирного житлового будинку згідно з додатком 1.

4. Комісії по списанню багатоквартирного житлового будинку провести фіксування технічного стану будинку за адресою: м. Умань, вул. Дерев’янка, 26/1 за результатами якого скласти акт про списання багатоквартирного будинку з балансу за формою згідно з додатком 2 та подати на затвердження сесії Паланської сільської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Драчевського М.А. та на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва (Байдужа Ю.О.).

Сільський головаРуслан ЯРЕМЧУК


Додаток 1

до рішення сільської ради

від 08.11.2023 р. №53-7/VIII

Склад комісії

по списанню багатоквартирного житлового будинку

за адресою: м. Умань, вул. Дерев’янка, 26/1

Голова комісії :

Заступник сільського голови з М.А. Драчевський

питань діяльності виконавчих органів

Члени комісії:

Начальник відділу бухгалтерського Т.П. Фесенець

обліку та звітності-головний бухгалтер

Головний спеціаліст О.М. Дудник

юридичного відділу

Начальник відділу В.В. Борсенко

житлово-комунального господарства,

капітального будівництва

та комунальної власності

Депутат Паланської сільської радиВ.П. Кучеренко

Уповноважена особа співвласників (згідно з протоколом

багатоквартирного будинку загальних зборів співвласників)

Секретар сільської ради Ольга БУЦЬ

Додаток 2

до рішення Паланської сільської ради

від 08.11.2023 р. №53-7/VIII

ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________________
(найменування посади керівника
______________________________
балансоутримувача)

________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
_____ ______________ 20 ___ р.
______________________________
(найменування та ідентифікаційний код
______________________________
балансоутримувача)

МП**

АКТ
про списання багатоквартирного будинку з балансу

__________________________________
(найменування населеного пункту)
____ ______________ 20__ р.

Комісія, утворена згідно з __________________________________________________
(реквізити розпорядчого документа)

у складі:

голова комісії ______________________;

(прізвище, ім’я, по батькові)

члени комісії ______________________

______________________

______________________

склала цей акт про списання багатоквартирного будинку, що розміщений за адресою:
___________________________________________________________________________,
з балансу __________________________________________________________________.
(найменування та ідентифікаційний код балансоутримувача)

Характеристика багатоквартирного будинку

1. Загальні відомості

Рік введення в експлуатацію _________.

Матеріали стін _______________________________________________.

Матеріали покрівлі ______________________ площа ______ кв. метрів.

Група капітальності ___________________________________________.

Кількість поверхів ____________________________________________.

2. Відомості про площу багатоквартирного будинку, кв. метрів

Загальна площа будинку ______________________________.

Житлова площа квартир ______________________________.

Загальна площа квартир ______________________________.

Загальна площа нежитлових приміщень __________________.

Загальна площа допоміжних приміщень __________________,

у тому числі:

сходові клітки _______________________________________,

вестибюлі ___________________________________________,

позаквартирні коридори ________________________________,

колясочні ____________________________________________,

комори ______________________________________________,

сміттєкамери _________________________________________,

горища ______________________________________________,

підвали ______________________________________________,

шахти і машинні відділення ліфтів ________________________,

інші технічні приміщення ________________________________.

Кількість квартир у будинку _____,

у тому числі:

приватної форми власності _____,

державної форми власності _____,

комунальної форми власності _____.

Кількість нежитлових приміщень у будинку _____,

у тому числі:

приватної форми власності _____,

державної форми власності _____,

комунальної форми власності _____.

Кількість сходових кліток _____.

3. Облаштування багатоквартирного будинку

Облаштовано:

централізованим постачанням холодної води ____ квартир/нежитлових приміщень,

водовідведенням _____ квартир/нежитлових приміщень,

централізованим опаленням/автономним теплопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,

індивідуальним (поквартирним) теплопостачанням (опаленням та/або гарячим водопостачанням) _____ квартир/нежитлових приміщень,

централізованим/автономним гарячим водопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,

електроосвітленням _____ квартир/нежитлових приміщень,

газопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,

стаціонарними електроплитами _____ квартир,

газовими плитами _____ квартир,

ліфтами _____ одиниць,

сміттєпроводами _____ одиниць,

замково-переговорними пристроями _____ під’їздів.

4. Вартість активів

Первісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини) _________________________________________________ гривень.

Знос (амортизація) будинку (на перше число місяця, в якому здійснюється списання будинку з балансу) станом на ___ _____ 20___ р. _________________________ гривень.

5. Інші відомості про багатоквартирний будинок

___________________________________________________________________________.

6. Перелік документів, що використовувались під час складання акта:

___________________________________________________________________________
(технічний паспорт на будинок; плани поверхів; схеми інженерного обладнання,
___________________________________________________________________________
у тому числі: холодного та гарячого водопостачання, водовідведення,
___________________________________________________________________________
теплопостачання, електропостачання, газопостачання тощо)

Голова комісії
___________________
(найменування посади)
__________________
(підпис)
___________________
(прізвище та ініціали)
Члени комісії:
___________________
(найменування посади)
__________________ ___________________
___________________ __________________ ___________________
___________________ __________________ ___________________
___________________ __________________ ___________________
___________________ __________________ ___________________

Лист погодження

проекту рішення Паланської сільської ради

«Про початок процедури списання з балансового обліку виконавчого комітету Паланської сільської ради багатоквартирного житлового будинку »

ПОГОДЖЕНО

_________________________

Заступник сільського голови М.А. Драчевський

Начальник відділу загальної та

інформаційної роботи Л.В. Осадченко

Начальник відділу житлово-

комунального господарства ,

капітального будівництва

та комунальної власності В.В. Борсенко

Начальник юридичного

відділу Н.Л. Щербак

Підготувала

Головний спеціаліст юридичного відділу О.М. Дудник