ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Новий проект

Дата:

06.11.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 5334
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування (на умовах оренди) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості приватному підприємству «Виробничо-комерційне мале підприємство «Істок» вулиця Київська, 83а село Родниківка

ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

__ листопада 2023 року №53- /VIII

Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в користування (на умовах оренди)

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,

машинобудівної та іншої промисловості

приватному підприємству «Виробничо-комерційне

мале підприємство «Істок»

вулиця Київська, 83а село Родниківка

Розглянувши заяву приватному підприємству «Виробничо-комерційне мале підприємство «Істок» №273/06-04 від 04.10.2023 року про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12,118,121,122 Земельного Кодексу України, ст.ст.25,26,55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про Державний земельний кадастр» та Постановою КМУ від 17.10.2012 №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», враховуючи те, що нерухоме майно (цех) перебуває в приватній власності підприємства на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.09.2023 року, номер запису про право власності - 51950238, сільська рада вирішила:

  1. Надати приватному підприємству «Виробничо-комерційне мале підприємство «Істок» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування (на умовах оренди) орієнтовною площею 0,0700 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за адресою: вулиця Київська, 83а село Родниківка Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області.

2.Рекомендувати ПП «ВКМП «Істок»:

2.1. В місячний термін укласти договір на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з суб'єктом господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом.

2.2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробити та затвердити у встановленому законом порядку.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, будівництва та благоустрою, екології, охорони навколишнього природного середовища, ліквідації надзвичайних ситуацій (Войченко С.М.).

Сільський голова Руслан ЯРЕМЧУК