ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

06.11.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 5332
Про передачу земельної ділянки в користування (на умовах оренди) для городництва громадянину Жовтобрюху Сергію Петровичу вулиця Любашівська село Юрківка

ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

__ листопада 2023 року №53- /VIII

Про передачу земельної ділянки

в користування (на умовах оренди)

для городництва громадянину

Жовтобрюху Сергію Петровичу

вулиця Любашівська село Юрківка

Розглянувши заяву гр. Жовтобрюха Сергія Петровича про передачу земельної ділянки в користування (на умовах оренди) від 02.11.2023 року №302/06-04, керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,120,122,123,124,134 Земельного Кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про Державний земельний кадастр» та Постановою КМУ від 17.10.2012 №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», рішенням Паланської сільської ради від 28.06.2022 року №30-2/VIII «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки на території Паланської сільської територіальної громади», сільська рада вирішила:

  1. Передати громадянину Жовтобрюху Сергію Петровичу в користування (на умовах оренди) земельну ділянку площею 0,3000 га (кадастровий номер 7124389500:01:002:0013) для городництва терміном на 7 (сім) років, яка розташована по вулиці Любашівська село Юрківка Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області із земель комунальної власності Паланської сільської ради.
  2. Встановити річну орендну плату за земельну ділянку площею 0,3000 га в розмірі 12 % (дванадцяти) відсотків від нормативної грошової оцінки.
  3. Зобов’язати громадянина Жовтобрюха Сергія Петровича укласти договір оренди земельної ділянки та здійснити заходи щодо реєстрації права оренди відповідно чинного законодавства.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, будівництва та благоустрою, екології, охорони навколишнього природного середовища, ліквідації надзвичайних ситуацій (Войченко С.М.).

Сільський голова Руслан ЯРЕМЧУК