ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

06.11.2023

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 5312
Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Благодар» Паланської сільської ради на 2023 рік, що затверджена рішенням сесії Паланської сільської ради від 23.12.2022 №36-14/VIII

ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
08 листопада 2023 року №53-__ /VIII

Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Благодар» Паланської сільської ради на 2023 рік, що затверджена рішенням сесії Паланської сільської ради від 23.12.2022 №36-14/VIII

Відповідно до підпункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на підставі клопотання директора комунального підприємства «Благодар» Паланської сільської ради від 20 жовтня 2023 року № 218, сільська рада вирішила:

  1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Благодар» Паланської сільської ради на 2023 рік, що затверджена рішенням сесії Паланської сільської ради від 23.12.2022 № 36-14/VIII, а саме:
  1. . Розділ 5 «Фінансове забезпечення Програми» додатку 1 Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Благодар» Паланської сільської ради на 2023 рік викласти в новій редакції (Додаток 1).
  2. Додаток 2 Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Благодар» Паланської сільської ради на 2023 рік викласти у новій редакції (Додаток 2).

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємства (Байдужа Ю.О.).

Сільський голова Руслан ЯРЕМЧУК


Схвалено

рішенням виконавчого

комітету сільської ради

додаток 1 до програми фінансової підтримки комунального підприємства «Благодар» Паланської сільської ради на 2023 рік від «___» __________ 2023 року

№ ______

  1. Фінансове забезпечення Програми.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється на підставі рішення сільської ради з обґрунтуваннями щодо необхідності відповідної фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету або інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Загальний обсяг видатків з місцевого бюджету на виконання Програми становить 7 360,0 тис.грн.

Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету може змінюватись відповідно до рішення Паланської сільської ради про внесення змін до бюджету на відповідний рік, виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету.

Головним розпорядником коштів бюджету на виконання заходів Програми є виконавчий комітет Паланської сільської ради.

Одержувачем бюджетних коштів є комунальне підприємство «Благодар» Паланської сільської ради Черкаської області Уманського району, засновником якого є Паланська сільська рада.

Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми зазначені у Додатку 2, що додається.


Схвалено

рішенням виконавчого

комітету сільської ради

додаток 2 до програми фінансової підтримки комунального підприємства «Благодар» Паланської сільської ради на 2023 рік від «___» __________ 2023 року

№ ______

Орієнтовні обсяги фінансування

заходів Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Благодар» Паланської сільської ради на 2023 рік

№п/п Зміст заходу Відповідальні за виконання Термін виконання Прогнозовані обсяги фінансових ресурсів, тис.грн.
Усього У тому числі
держ. бюдж обл. бюдж місц бюдж.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Фінансування витрат, пов'язаних з видатками по оплаті праці та нарахуваннь на оплату праці відокремленому підрозділу «Місцева пожежна команда Паланської сільської ради» КП «Благодар» Жовтень – грудень 2023 року 210,0 210,0
2 Придбання матеріалів та оплата послуг для потреб відокремленого підрозділу «Місцева пожежна команда Паланської сільської ради» КП «Благодар» Жовтень – грудень 2023 року 50,0 50,0
3 придбання матеріалів та оплата послуг для ремонту водомереж (крім комунальних) КП «Благодар» 2023 300,0 300,0
4 поповнення статутного капіталу (придбання спеціалізованої техніки, обладнання) КП «Благодар» 2023 6 000,0 6 000,0
5. Капітальний ремонт підвального приміщення адміністративної будівлі за адресою: Черкаська область, місто Умань, вулиця Залізняка, 2А для можливості використання його працівниками та відвідувачами як найпростіше укриття КП «Благодар» 2023 800,0 800,0
Разом 7 360,0 7 360,0

Секретар сільської ради Ольга БУЦЬ


Лист погодження

проекту рішення виконавчого комітету Паланської сільської ради

«Про схвалення змін до Програми фінансової підтримки комунального

підприємства «Благодар» Паланської сільської ради на 2023 рік, що затверджена рішенням сесії Паланської сільської ради

від 23.12.2022 № 36-14/VIII»

В.С.Стадніцька, директор КП «Благодар»

ПОГОДЖЕНО

Заступник сільського голови __________ ___________ Драчевський М.А.
Головний спеціаліст юридичного відділу __________ __________ Щербак Н.Л.
Начальник відділу
загальної та інформаційної
роботи
__________ ___________ Осадченко Л. В.
Начальник фінансового управління __________ ___________ Силка Р.В.
Начальник відділу житлово-комунального господарства, капітального будівництва та комунальної власності __________ ___________ Борсенко В.В.
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності
__________ ___________ Фесенець Т.П.
Секретар сільської ради __________ ___________ Буць О.С.