ПРОЄКТ РІШЕННЯ № ######

ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

03 жовтня 2023 року №51- /VIII

Про надання дозволу на викуп земельної ділянки

для будівництва та обслуговування будівель закладів

побутового обслуговування, що перебуває в

користуванні (на умовах оренди)

громадянина Чорного Володимира Дмитровича

вулиця Лесі Українки, 9а село Паланка

Розглянувши заяву гр. Чорного Володимира Дмитровича від 01.09.2023 року №23906-04 про надання дозволу на викуп земельної ділянки, від імені якого на підставі довіреності від 30.08.2023 року діє гр. Мєроньчук Людмила Василівна, керуючись ст.ст. 12, 38, 127, 128 Земельного кодексу України, Законом України "Про оцінку земель", п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в України”, сільська рада вирішила:

  1. Надати дозвіл громадянину Чорному Володимиру Дмитровичу на викуп земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування площею 0,3809 га (кадастровий номер 7124386100:01:002:0614), яка розташована за адресою: вулиця Лесі Українки, 9а село Паланка Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області із земель комунальної власності Паланської сільської ради.
  2. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки, зазначеної в п. 1 даного рішення.
  3. Рекомендувати гр. Чорному Володимиру Дмитровичу укласти договір з сільською радою на оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в двадцятиденний термін з дня ухвалення даного рішення.
  4. Встановити авансовий внесок в розмірі 20% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає суму 120255,92 грн. (сто двадцять тисяч двісті п’ятдесят п’ять гривень 92 копійки).
  5. У разі несплати авансового внеску дане рішення вважати таким, що втратило чинність.
  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, будівництва та благоустрою, екології, охорони навколишнього природного середовища, ліквідації надзвичайних ситуацій (Войченко С.М.).

Сільський голова Руслан ЯРЕМЧУК