ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LIII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

537

Дата реєстрації:

06.11.2023

Проголосовано:

08.11.2023 12:23:22

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  19
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 537ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАУМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІРІШЕННЯ08 листопада 2023 року №53-__ /VIIIПро початок процедури списання з балансового обліку виконавчого комітету Паланської сільської ради багатоквартирного житлового будинкуКеруючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», відповідно до пункту другого статті 382 Цивільного кодексу України, на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» від 20.04.2016 № 301, з метою забезпечення повноцінної реалізації прав співвласників на самостійне управління житловим будинком, згідно повідомлення співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Умань, вул. Дерев’янка, 26/1 від 17.10.2023 та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва сільська рада вирішила:
 1. Розпочати процедуру списання з балансового обліку виконавчого комітету Паланської сільської ради багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Умань, вул. Дерев’янка, 26/1.2. Начальнику відділу житлово-комунального господарства, капітального будівництва та комунальної власності Борсенку В.В. довести до відома співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Умань, вул. Дерев’янка, 26/1 інформацію про початок процедури списання, шляхом розміщення відповідного оголошення на інформаційних стендах у під’їздах будинку та біля них.3. Створити комісію по списанню багатоквартирного житлового будинку згідно з додатком 1.4. Комісії по списанню багатоквартирного житлового будинку провести фіксування технічного стану будинку за адресою: м. Умань, вул. Дерев’янка, 26/1 за результатами якого скласти акт про списання багатоквартирного будинку з балансу за формою згідно з додатком 2 та подати на затвердження сесії Паланської сільської ради.5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Драчевського М.А. та на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва (Байдужа Ю.О.).Сільський головаРуслан ЯРЕМЧУК

Додаток 1до рішення Паланської сільської радивід____________2023 р. №Склад комісіїпо списанню багатоквартирного житлового будинкуза адресою: м. Умань, вул. Дерев’янка, 26/1Голова комісії :Заступник сільського голови з М.А. Драчевськийпитань діяльності виконавчих органівЧлени комісії:Начальник відділу бухгалтерського Т.П. Фесенецьобліку та звітності-головний бухгалтерГоловний спеціаліст О.М. Дудникюридичного відділуНачальник відділу В.В. Борсенкожитлово-комунального господарства,капітального будівництвата комунальної власностіДепутат Паланської сільської радиВ.П. КучеренкоУповноважена особа співвласників (згідно з протоколомбагатоквартирного будинку загальних зборів співвласників)Секретар сільської ради Ольга БУЦЬДодаток 2до рішення Паланської сільської радивід____________2023 р. №


ЗАТВЕРДЖЕНО

______________________________

(найменування посади керівника

______________________________

балансоутримувача)


________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____ ______________ 20 ___ р.

______________________________

(найменування та ідентифікаційний код

______________________________

балансоутримувача)


МП**


АКТ

про списання багатоквартирного будинку з балансу


__________________________________

(найменування населеного пункту)
____ ______________ 20__ р.


Комісія, утворена згідно з __________________________________________________

(реквізити розпорядчого документа)у складі:голова комісії ______________________;(прізвище, ім’я, по батькові)члени комісії __________________________________________________________________склала цей акт про списання багатоквартирного будинку, що розміщений за адресою:

___________________________________________________________________________,

з балансу __________________________________________________________________.

(найменування та ідентифікаційний код балансоутримувача)Характеристика багатоквартирного будинку1. Загальні відомостіРік введення в експлуатацію _________.Матеріали стін _______________________________________________.Матеріали покрівлі ______________________ площа ______ кв. метрів.Група капітальності ___________________________________________.Кількість поверхів ____________________________________________.2. Відомості про площу багатоквартирного будинку, кв. метрівЗагальна площа будинку ______________________________.Житлова площа квартир ______________________________.Загальна площа квартир ______________________________.Загальна площа нежитлових приміщень __________________.Загальна площа допоміжних приміщень __________________,у тому числі:сходові клітки _______________________________________,вестибюлі ___________________________________________,позаквартирні коридори ________________________________,колясочні ____________________________________________,комори ______________________________________________,сміттєкамери _________________________________________,горища ______________________________________________,підвали ______________________________________________,шахти і машинні відділення ліфтів ________________________,інші технічні приміщення ________________________________.Кількість квартир у будинку _____,у тому числі:приватної форми власності _____,державної форми власності _____,комунальної форми власності _____.Кількість нежитлових приміщень у будинку _____,у тому числі:приватної форми власності _____,державної форми власності _____,комунальної форми власності _____.Кількість сходових кліток _____.3. Облаштування багатоквартирного будинкуОблаштовано:централізованим постачанням холодної води ____ квартир/нежитлових приміщень,водовідведенням _____ квартир/нежитлових приміщень,централізованим опаленням/автономним теплопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,індивідуальним (поквартирним) теплопостачанням (опаленням та/або гарячим водопостачанням) _____ квартир/нежитлових приміщень,централізованим/автономним гарячим водопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,електроосвітленням _____ квартир/нежитлових приміщень,газопостачанням _____ квартир/нежитлових приміщень,стаціонарними електроплитами _____ квартир,газовими плитами _____ квартир,ліфтами _____ одиниць,сміттєпроводами _____ одиниць,замково-переговорними пристроями _____ під’їздів.4. Вартість активівПервісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини) _________________________________________________ гривень.Знос (амортизація) будинку (на перше число місяця, в якому здійснюється списання будинку з балансу) станом на ___ _____ 20___ р. _________________________ гривень.5. Інші відомості про багатоквартирний будинок___________________________________________________________________________.6. Перелік документів, що використовувались під час складання акта:___________________________________________________________________________

(технічний паспорт на будинок; плани поверхів; схеми інженерного обладнання,

___________________________________________________________________________

у тому числі: холодного та гарячого водопостачання, водовідведення,

___________________________________________________________________________

теплопостачання, електропостачання, газопостачання тощо)


Голова комісії
___________________

(найменування посади)
__________________

(підпис)
___________________

(прізвище та ініціали)
Члени комісії:
___________________

(найменування посади)
__________________ ___________________
___________________ __________________ ___________________
___________________ __________________ ___________________
___________________ __________________ ___________________
___________________ __________________ ___________________


Лист погодженняпроекту рішення Паланської сільської ради«Про початок процедури списання з балансового обліку виконавчого комітету Паланської сільської ради багатоквартирного житлового будинку »ПОГОДЖЕНО_________________________Заступник сільського голови М.А. ДрачевськийНачальник відділу загальної таінформаційної роботи Л.В. ОсадченкоНачальник відділу житлово-комунального господарства ,капітального будівництвата комунальної власності В.В. БорсенкоНачальник юридичноговідділу Н.Л. ЩербакПідготувалаГоловний спеціаліст юридичного відділу О.М. Дудник